QUẠT DÙNG CHO KCN

Quạt hút 4-72-8A-5.5Kw

21,900,000 VNĐ

Quạt hút 4-72-7A-11Kw

27,300,000 VNĐ

Quạt hút 4-72-7A-7.5Kw

23,900,000 VNĐ

Quạt hút 4-72-6A-5.5Kw

17,600,000 VNĐ

Quạt hút 4-72-6A-4Kw

16,800,000 VNĐ

Quạt hút 4-72-5A-15Kw

29,500,000 VNĐ

Quạt hút 4-72-4A-5.5Kw

13,950,000 VNĐ

0888139111

chung.vuvan.7

Facebook: chung.vuvan.7

Zalo: 0888139111